ความเชื่อของ

คนไข้มีบุตรยาก

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อของศาสนาผีดั้งเดิมที่ฝังรากลึกใน DNA เรามาหลายพันปีก่อนพระพุทธศาสนา และหลอมรวมกลมกลืนกับพระพุทธศาสนาจนเราแทบแยกไม่ออก ทางการแพทย์ก็เช่นกัน ตั้งแต่ทำงานมาสิบกว่าปีหมอพบว่าคนไทยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และคนไข้ สามารถเอาความเชื่อที่บอกต่อ ๆ กันมา แม้ว่าจะมีงานวิจัยทางการแพทย์ออกมามากมายแล้วว่าสิ่งที่เราเชื่อไม่เป็นความจริง แต่เราก็ขอยึดกับความเชื่อของเราไว้ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะความกลัว ความเคยชิน (ก็เคยทำแบบนี้มานานแล้วไม่เป็นไรนี่)​ ความไม่รู้ ฯลฯ สารพัด เช่น 

ด้วยความปรารถนาดี

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย 

19 Oct 2023

แสดงความคิดเห็น