นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

Patsama Vichinsartvichai

MD., MClinEmbryol (Monash, Australia), 

EFOG-EBCOG, EFRM-ESHRE/EBCOG.

นพ. พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

Patsama Vichinsartvichai, MD., EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

นพ.พัฒน์ศมา จบแพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิททยาลัยมหิดล ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแห่งสหภาพยุโรป European Fellow in Obstetrics and Gynaecology (EFOG) จาก EBCOG (EFOG-EBCOG) และวุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งสหภาพยุโรป European Fellow in Reproductive Medicine (EFRM) จาก European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE/EBCOG) ศึกษาต่อด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชจาก the European Academy of Gynaecological Surgery เมือง​ Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ทั้งผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง (laparoscopic surgery) และผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก (hysteroscopic surgery) 

นอกจากนี้คุณหมอยังได้ปริญญาโทด้าน Clinical Embryology จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนอันดับต้น ๆ ของโลก นอกจากนี้ยังศึกษาต่อด้านความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ (Certificate in Southeast Asia Healthcare Leadership Program (HMS-SEAL)) จาก Harvard Medical School ประเทศ​สหรัฐอเมริกา และยังได้ Certificate in AI in Healthcae จาก MIT Sloan ประเทศสหรัฐอเมริกา หมอพัฒน์ศมาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล นอกจากจะเป็นหมอด้าน IVF อันดับต้น ๆ ของประเทศแล้วยังเป็นผู้เชี่ยวชาญการรักษาความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกซึ่งมีไม่กี่คนในโลก

นอกจากคุณหมอจะดูแลคนไข้ที่คลินิกมีบุตรง่าย Life by Dr. Pat อย่างใกล้ชิดแล้ว คุณหมอยังเป็นเจ้าของ facebook page: มีลูกง่ายกับหมอพัฒน์ศมา Fertile by Dr. Pat ที่ตอบปัญหามีบุตรยากอย่างถึงลูกถึงคนที่ www.facebook.com/fertilebydrpat

การศึกษา

ประวัติการทำงาน

องค์กร

ผลงานวิชาการ 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบจาก Scopus Author ID ได้ที่นี่