Ebooks

ตอนนี้หมอมีทั้งตำราวิชาการทางการแพทย์เกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูก และ IVF Visa ซึ่งเป็น booklet เล็ก ๆ สำหรับใช้ในคนไข้ทำเด็กหลอดแก้ว 1 เล่มต่อ 1 รอบการรักษา ภายในมีความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ สิ่งที่ควรรู้ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ข้อมูลที่ต้องบันทึุก คำถามที่ต้องถาม ฯลฯ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ครับ ทั้งสองเล่มในรูปแบบ ebook สามารถเข้าไปได้ที่ Google Play Book ตาม link ด้านล่างนี้

แสดงความคิดเห็น