นพ.พัฒน์ศมา ได้ร่วมเขียน ASPIRE GUIDELINE ล่าสุด

13 October 2023

นพ. พัฒน์ศมา ผู้บริหารและก่อตั้งคลินิกมีบุตรง่าย Life by Dr. Pat ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมเขียนคำแนะนำของ Asia-Pacific Initiative In Reproduction (ASPIRE) ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากแแห่งภาคพื้ันเอเชียแปซิฟิคร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านมีบุตรยากจากประเทศในแถบนี้กว่า 10 ประเทศ​ ในเรื่อง ASPIRE Guidelines for Assisted Reproductive Technology (ART) Laboratory Practice in Low and Medium Resource Settings ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในสถานที่ที่มีทรัพยากรต่ำถึงปานกลาง ทำให้คลินิกของเราเป็นหนึ่งในคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานระดับสากล และช่วยยกระดับการบริการของคลินิกเราและช่วยเหลือคลินิกอื่น ๆ ให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติต่อไป


ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่าน guideline ได้ที่ link ด้านล่าง

Not seeing anything above? Reauthenticate

แสดงความคิดเห็น