18 พ.ย. 65 นพ.พัฒน์ศมาไปเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปี 

TSRM ครั้งที่ 26 

สมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ไทย (Thai Society for Reproductive Medicine; TSRM) ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นี้ โดย นพ. พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัยได้รับเชิญให้ไปบรรยายถึง 3 หัวข้อ ได้แก่ "AI in the IVF lab" แก่นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน (embryologist) "OPU and ET" แก่พยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้มีบุตรยาก และ "Office Hysteroscopy in ART practice" ให้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ทั่วประเทศไทยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง งานนี้เรามีรูปมาให้ดูด้วย ต่าง ๆ นานา 


ส่วนใครสนใจเนื้อหาการบรรยาย หมอมีวีดีโอมาฝากด้วยครับตาม link ด้านล่างเลย

Artificial Intelligence in ART laboratory

Ovum pick-up and embryo transfer for fertility nurse

Office hysteroscopy in ART clinic

แสดงความคิดเห็น