นพ. พัฒน์ศมา ร่วมกับ Fertility IQ แนะนำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับ

ผู้มีบุตรยาก

นพ.พัฒน์ศมาร่วมกับ website Fertility IQ (https://www.fertilityiq.com) จัดทำบทเรียนเป็นวีดีโอสั้น ๆ เป็นภาษาไทย แนะนำผู้มีบุตรยากก่อนเริ่มการรักษา มีอะไรควรรู้บ้าง สามารถเข้าไปดูได้หลังจากสมัครสมาชิก ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

การสร้างครอบครัวในประเทศไทย

นพ. พัฒน์ศมาแนะนำวิธีการสร้างครอบครัวในประเทศไทยFamily Building in Thailand


Dr. Patsama Vichinsartvichai, Founder of Life by Dr. Pat teaches how family building is approached in Thailand.The information in this video represents the opinion of the professional interviewed and, as always, we encourage you to seek the medical advice of your own doctor before making treatment decisions.