นพ.พัฒน์ศมา

ได้รับวุฒิบัติ EFRM 

จาก ESHRE/EBCOG 

วุฒิบัตร EFRM-ESHRE/EBCOG ของหมอพัฒน์ศมา

วุฒิบัตร EFRM-ESHRE/EBCOG ของหมอพัฒน์ศมา

เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมา คุณหมอพัฒน์ศมาได้ไปสอบวุฒิบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของยุโรปมาค่ะ และผลสอบก็ผ่านแล้วนะคะ เลยได้วุฒิบัตรมาอีก 1 ใบ เป็น European Fellow of Reproductive Medicine (EFRM) โดยสถาบัน European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ร่วมกับ European Board and College of Obstetrics and Gynaecology ค่ะ วุฒิบัตรนี้บ่งบอกว่าคุณหมอมีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่จบการศึกษาในยุโรปเชียวนะคะ

นัดพบกับหมอพัฒน์ศมาได้ที่ Life by Dr. Pat ค่ะ


ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่ได้วุฒิบัตร EFRM-ESHRE/EBCOG ได้ที่ link ด้านล่างค่ะ

แสดงความคิดเห็น