14 กค. 2566 นพ.พัฒน์ศมารับเชิญเป็นวิทยากรให้กับสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (ATE)

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กค. 2566 ที่ผ่านมา นพ.พัฒน์ศมา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับสมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทย (the Association of Thai Embryologists; ATE) โดยได้บรรยายในหัวข้อ 'Add-on in Embryo Transfer: All glitters or gold' โดยมีนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน แพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ พยาบาลและผู้สนใจอื่น ๆ กว่า 200 ท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้อง Landmark Ballroom โรงแรม the Landmark กรุงเทพฯ ผสมปนเปกัน

แสดงความเห็น