ใครที่ควรจะมาตรวจกับ 

Life by Dr. Pat

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

ผู้มีบุตรยากเกิดมาจากสาเหตุอันหลากหลาย ดังนั้น คนไข้ 100 รายก็อาจมีสาเหตุได้ 100 สาเหตุหรือมากกว่า คนไข้ส่วนหนึ่งอาจท้องได้หลังจากรักษาด้วย IUI หรือ ทำเด็กหลอดแก้ว แต่หลายรายผ่านการรักษามาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไ่ม่สำเร็จสักที วันนี้หมอจะมาแนะนำว่ารายไหนควรรีบมาตรวจกับหมอด่วน ๆ จ้า 

เพิ่งเริ่มรักษา อยากท้องไวๆ 

จะมีอะไรทำให้ท้องไวไปกว่าแก้ไขเหตุที่ไม่ท้องจ้ะ

ยังไม่ท้อง แต่ไม่อยากทำ ICSI เลย

ลองมาค้นหาสาเหตุอย่างละเอียดกันก่อน

รักษามาหลายที่ ก็ยังไม่สำเร็จ

ลองมาค้นคำตอบในตัวเองกับหมอครับ 

ประจำเดือนน้อย

ประจำเดือนมาน้อยก็ไม่ดี อาจบ่งบอกถึงสาเหตุที่ทำให้มีลูกยาก เช่น มดลูกวิรูป (dysmorphic uterus) 

แท้งบ่อย

ตรวจหาสาเหตุแท้งบุตรเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

เนื้องอก/ถุงน้ำ ยังไม่อยากผ่า

ผ่าตัดผ่านกล้องหมอก็ทำได้ครับ แตหลายกรณีการผ่าตัดอาจจะดูเกินไป มาวิเคราะห์ร่วมกันกับหมอครับ

สุดท้ายหลายคนมักจะลืม ทำเด็กหลอดแก้วก็ได้นะ

การรักษาแบบมาตรฐานก็มีครับ

คนไหนเข้าข่ายเสี่ยงตามที่หมอพูดถึงไปบ้าง ติดต่อมาตรวจด่วน

รัก
หมอพัฒน์

แสดงความเห็น