ว่าด้วยการเตรียมตัวก่อนไปเก็บอสุจิ 

Prepare yourself for semen collection 

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

วันนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของการเตรียมตัวก่อนการเก็บอสุจิ ไม่ว่าจะเพื่อตรวจหรือเพื่อเอาไปใช้รักษาไม่ว่าจะเป็น IUI IVF หรือ ICSI ก็ตาม 

จากบทความ 'ว่าด้วยการสร้างน้ำอสุจิ the Genesis of Semens' ก่อนหน้าจะเห็นว่าน้ำอสุจิมีการสร้างเหมือนโรงงานเลยเนอะ ส่วนสร้างเซลล์มีหน้าที่สร้างตัวอสุจิและเก็บสะสมในระบบท่อลำเลียง ส่วนสร้างน้ำก็ทำหน้าที่ของตัวเองในการสร้างน้ำที่มีส่วนประกอบของสารอาหารต่าง ๆ ที่ช่วยให้สเปิร์มวิ่งไปได้ ทั้งสองส่วนจะประกอบร่างรวมกันเป็นน้ำอสุจิ (semen) ก่อนจะหลั่งออกมาข้างนอก ตัวสปิร์มที่แบ่งเรียบร้อยแล้วจะถูกกักเก็บในรูปแบบท่อยาว ๆ และลำเลียงออกมาสู่โลกภายนอกตามลำดับก่อนหลัง (มีระเบียบนะ) ดังนั้น อสุจิ ณ วันที่่หลั่งจะเป็นตัวที่เก่าที่สุดที่อยู่ในโกดัง แปลว่าถ้ายิ่งงดหลั่งนาน ตัวอสุจิที่ตายและจำนวนตัวอสุจิที่ไม่วิ่งก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนเก็บสเปิร์มหมอจึงแนะนำให้ทำตามสูตรนี้

2-7-2

2-7 หมายถึงให้หลั่งอสุจิทิ้งก่อนวันเก็บทุก 2 วันเป็นเวลา 7 วันก่อนหน้า

2 ตัวหลังหมายถึง ให้งดหลั่งไม่เกิน 2 วันก่อนวันเก็บอสุจิจริง เพื่อให้อสุจิที่ออกมาเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 


เท่าที่แนะนำให้คนไข้ลองเตรียมตัวก่อนเก็บสเปิร์มมา พบว่าวิธีนี้ทำให้ %ตัววิ่ง (%motility) และ%รูปร่างสเปิร์มปกติ (%morphology) สูงขึ้นอย่างชัดเจน รับรอง %ตัววิ่ง ใกล้เคียง 80% แน่นอน ใครลองทำได้ผลอย่างไรมา comments หน่อยนะครับ 


ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น