ว่าด้วยการสร้างน้ำอสุจิ 

Spermatogenesis

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

วันนี้มาว่าด้วยการสร้างน้ำอสุจิของคุณผู้ชายกันบ้างว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร

น้ำอสุจิ (semen) ประกอบไปด้วย ตัวอสุจิ (sperm) และน้ำอสุจิ (seminal fluid) ซึ่งสร้างมาจากคนละอวัยวะกัน เซลล์ก็สร้างเซลล์​อสุจิอย่างเดียว ส่วนต่อมต่าง  ๆ ที่สร้างน้ำและสารอาหารก็ทำหน้าที่สร้างน้ำอย่างเดียวื น้ำอสุจิจะมาประกอบร่างก็ต่อเมื่อตอนก่อนที่จะหลั่งออกมานิดเดียวเท่านั้นเอง

• สร้างมาจาก spermatogonial stem cells; SSCs (เซลล์ต้นกำเนิดของตัวอสุจิ) ในอัณฑะ ทำให้ผู้ชายสามารถสร้างอสุจิได้ตลอดชีวิต

• หลังการแบ่งเซลล์อสุจิเสร็จสิ้น ตัวอสุจิจะถูกเก็บและพัฒนาให้มีการเคลื่อนไหวที่บริเวณท่อ epididymis

• เมื่อมีการหลั่งอสุจิ เซลล์อสุจิจะถูกลำเลียงผ่านท่อ vas deferens มายังบริเวณท่อปัสสาวะเพื่อร่วมกับน้ำอสุจิก่อนหลั่งต่อไป

สร้างมาจากต่อมต่าง ๆ เช่น ต่อมลูกหมาก seminal vesicle และ bulbourethral gland (สร้างน้ำหล่อลื่น) ในน้ำอสุจิจะอุดมไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการว่ายของตัวอสุจิในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

ตัวอสุจิที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ จาก epididymis จะมีสัดส่วนตัวอสุจิมีชีวิต (viable) และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ (progressive motile sperm) สูงและสัดส่วนตัวอสุจิมีชีวิตนี้จะลดลงตามเวลาที่เก็บไว้ ทำให้อสุจิคุณภาพลดลงทั้งในลักษณะทางกายภาพ เช่น สัดส่วนตัวเคลื่อนไหวและคุณสมบัติทางชีวภาพ เช่น ความสมบูรณ์แข็งแรงของโครโมโซมในหัวอสุจิ

ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น