What is the normal period?

ประจำเดือนอย่างไรปกติ

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

รอบไข่ตกและรอบระดู

รู้หรือไม่ว่ารอบเดือนของผู้หญิงนั้นในแต่ละรอบเดือนมีอยู่อีกสองรอบซ้อนกันอยู่ ได้แก่ #รอบระดู (menstrual cycle) ซึ่งเป็นรอบของเยื่อบุโพรงมดลูกที่มีการสร้างและเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนและ #รอบตกไข่ (ovulatory cycle) ที่มีการสร้างไข่และฮอร์โมนเพศที่จะส่งไปพูดคุยกับต่อมใต้สมองและสมองส่วน hypothalamus และพูดคุยกับมดลูกและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงอื่น ๆ

สำหรับรอบเดือนปกติก็จะมีลักษณะอยู่ 4 อย่างได้แก่

ลักษณะประจำเดือน ระยะห่าง (interval), ระยะเวลา (duration), ปริมาณ (amount) และความสม่ำเสมอ (regularity)

ปกติวันแรกของรอบเดือนหนึ่ง (วันแรกที่มีประจำเดือน) ไปวันแรกของอีกรอบเดือนหนึ่ง จะห่างกันประมาณ 21-35 วัน

ที่มีเลือดออก ประมาณ 3-7 วัน

ประจำเดือนรอบนึงจะเสียเลือดำประมาณ 80 ml หรือประมาณ 6 ช้อนโต๊ะ (ใครจะไปนั่งตวง) หรือวันที่มามากจะใช้ผ้าอนามัยประมาณ 4-5 แผ่น อันนี้หำมอชอบแซวคนไข้มดลูกวิรูปว่า ปกติผ้าอนามัยตัองใช้เดือนละห่อเป็นอย่างน้อย ไ่ม่งั้นบริษัทเค้าจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อโฆษณาในฟรีทีวีช่วง prime time ได้ทุกวัน แต่ถ้าเดือนนึงใช้หลายห่อเดี๋ยวบริษัทเค้าก็กำไรแย่เลย

หมายถึงถ้าประจำเดือนใครทุก 21 วันก็ห่างเท่า ๆ กันทุกเดือน ไม่ใช่เดือนนี้ 21 วัน ถัดไปอีกสองเดือนถึงมาทึ เดือนถัดมาเป็น 30  วัน อย่างนี้ไม่สม่ำเสมอ


ความผิดปกติที่เกี่ยวกับประจำเดือนมีมากมายหลายอย่างครับ มีปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาสูตินรีแพทย์ดูจ้า

รัก

หมอพัฒน์ศมา