Bromelain 

ตัวช่วยใหม่ผู้มีบุตรยากในรอบย้ายตัวอ่อน

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

สวัสดีครับ วันนี้หมอมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำอีกตัวครับ สำหรับคนที่มีลูกยาก แท้งบ่อย ย้ายตัวอ่อนแล้วไม่สำเร็จ #Bromolain เป็นเอนไซม์ที่สกัดจากสับปะรด ซึ่งถ้าไม่มีการเคลือบให้ทนต่อกรดในกระเพาะอาหารก็จะมีหน้าที่แค่ช่วยย่อย ลดท้องอืด แต่ถ้าผ่านกรดในกระเพาะอาหารแล้วจะดูดซึมและมีผลดังนี้


1. ลดการอักเสบ (anti-inflammation)

2. ลดการแข็งตัวของเลือด (anti-coagulant)

ซึ่ง 1 และ 2 ก็คือฤทธิ์ของ aspirin ที่คนไข้มักจะได้รับช่วงที่จะย้ายตัวอ่อนนั่นเองนะคะ

3. ลดความปวด

4. ลดการเกิดพังผืด ทั้งจากโรค เช่น เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endoetriosis) หรือหลังจากการผ่าตัด