นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

N-Acetyl Cysteine (NAC)

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง ทางการแพทย์ใช้เป็นยาละลายเสมหะและใช้เป็นยาลดพิษต่อคับกรณีที่รับประทานยา paracetamol เกินขนาด ส่วน NAC มีงานวิจัยในการนำมาใช้เป็นอาหารเสริมช่วยการเจริญพันธุ์ นอกจะช่วย detox ตับที่ผ่านการกรองฮอร์โมนสารพัดมาอย่างหนัก #NAC #มีลูกยาก #อยากมีลูก #ICSI #มีลูกง่ายกับหมอพัฒน์ศมา #lifebydrpat