7

เทคนิคพิชิตความเครียด

ระหว่างรอลุ้นผล

การตั้งครรภ์

หลังย้ายตัวอ่อน ก่อนการเจาะตรวจการต้ังครรภ์​ บางหมอก็ 7 วัน 10 วัน 14 วันแตกต่างกันไป แต่ที่เหมือนกันก็คือกว่าจะมาถึงวันเจาะเลือดคนไข้ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกทั้งตื่นเต้น เครียด กังวล ฯลฯ​ สลับกันไปสลับกันมา ระหว่างรอมันกระวนกระวายเนอะ กังวลไปมา คิดแล้วคิดอีก เอ๊ะผนังมดลูกชั้นดีไหม ตัวอ่อนหมอบอกกลาง ๆ แล้วจะติดปะวะ ฯลฯ 

พักก่อน!!! หมอจะบอกว่าไปนั่งคิดไปคิดมา คิดไปก็ปวดหัว เครียดเปล่า ๆ แถมคำตอบก็ยังไม่ได้จนกว่าวันเจาะเลือดใช่ไหมคะ

วันนี้หมอมีเทคนิค 7 ข้อ ทำแก้เครียดระหว่างรอลุ้นผลไปพลาง ๆ นะจ้ะ

รัก

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG.