กว่าจะมาเป็นแผ่นตรวจ

การตั้งครรภ์สำเร็จรูป

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

เชื่อว่าคนไข้ที่อ่านบทความนี้อยู่ทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์ในการใช้แผ่นตรวจการตั้งครรภ์จากปัสสาวะกันมาแล้ว (Urinary pregnancy test; UPT) แต่รู้ไหมว่ากว่าจะเป็นแผ่นสำเร็จรูปที่ตรวจได้ผลภายในเวลาอันรวดเร็ว ประวัติศาสตร์มนุษยชาติใช้อะไรตรวจการตั้งครรภ์บ้าง ตามหมอมาดูกันครับ

ด้วยความปรารถนาดี

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

แสดงความคิดเห็น