ว่าด้วยการใช้ชีวิตกับคุณภาพอสุจิ

Lifestyle and 

Sperm Quality

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

สวัสดีครับ 

คุณผู้ชาย (และคุณผู้หญิงด้วยในบริบทส่วนใหญ่) ชอบถามหมอว่าการกิน อาใช้ชีวิต ดื่มสุรา สูบบุหรี่ นอนดึก ฯลฯ​ มีผลกับอสุจิอย่างไรบ้าง วันนี้มีสรุปงานวิจัยมาเสนอ เปิดดูได้จาก infographic ด้านล่างครับ


ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น