ฉันมีบุตรยากแล้ว

ลูกฉันจะมีบุตรยาก

ด้วยหรือไม่

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

คนไข้มีบุตรยาก โดยเฉพาะที่ผ่านการรักษามาสารพัดกว่าจะสำเร็จ มีความกังวลกันใช่ไหมว่ารักษามีบุตรยากแล้วลูกชั้นจะพิการหรือเปล่า หรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตหรือเปล่า

มีบทความเพิ่งลงตีพิมพ์ใน Human Reproduction Update ว่าด้วยเรื่องสุขภาพ เรื่อง "The health of children conceived by ART: ‘the chicken or the egg?’ ได้สรุปไว้ดี๊ดี (ตามไปอ่านได้ที่ https://academic.oup.com/.../10.1093/humupd/dmz001/5316072)

จากงานวิจัยที่มีอยู่พบว่า ภาวะมีบุตรยากสัมพันธ์กับทารกแรกคลอดน้ำหนักตัวน้อย และการคลอดก่อนกำหนดสัมพันธ์ ส่วนเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีปัญหามีบุตรยากพบว่ามีโอกาสเกิดโรคหัวใจกับโรคระบบเมตาบอลิก (พวกเบาหวาน ไขมันสูง ฯลฯ อะเธอ) มากกว่าเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่มีปัญหามีบุตรยาก เลกน้อย

ทีนี้ก็มีคนเถียงกันต่อว่า ตกลงเหล่านี้มันเกิดเพราะว่าการที่มีบุตรยาก หรือว่าเราไปทำกระบวนการรักษาสารพัดกันนะ

ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะจ้ะ รอต่อไป แต่อย่ารอนานเกินจนไม่มารักษานะจ้ะ เดี๋ยวไข่ฝ่อหมดก่อน

อีกคำถาม เด็กที่เกิดจากเด็กหลอดแก้วนี่จะมีบุตรยากไหม?

คำถามนี้ต้องรอคำตอบอีก 2 รุ่นหมายถึงต้องดูลูกเธอ หลานและเหลนว่าจะมีปัญหามีบุตรยากไหม) แต่ข้อมูลเบื้องต้น

1. Louise Brown เด็กที่เกิดจาก IVF คนแรกของโลก มีลูกได้เอง ตอนนี้มี 2 คน ปิดอู่ไปแล้ว

2. เด็กหลอดแก้วรายแรกของไทย อายุ 30 ปี ตอนนี้ก็มีลูกแล้ว

ภาพจาก https://academic.oup.com/.../10.1093/humupd/dmz001/5316072

แสดงความคิดเห็น