การตั้งครรภ์ในผู้มีมดลูกวิรูปก่อนการผ่าตัดแก้ไข

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

มดลูกวิรูป (dysmorphic uterus) เป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกที่รุนแรงเนื่องจากในผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดพบว่ามีโอกาสที่จะคลอดครบกำหนดเพียง 0.6% และโอกาคลอดลูกมีชีพเพียง 2.8% ที่เหลือส่วนใหญ่จะแท้ง ท้องนอกมดลูกหรือไม่ท้องเลย

ดังนั้นถ้าคนไข้คนไหนรักษามีบุตรยากมาหลายที่แล้วยัง ไม่สำเร็จซักที เคยแท้ง ฮอร์โมนการตั้งครรภ์เคยขึ้นแล้วสักพักก็ลงไปเอง ประจำเดือนออกน้อย (วันมามากใช้น้อยกว่า 3 แผ่น) ลองเข้ามาให้หมอตรวจดูด้วยอัลตราซาวนด์สามมิตินะครับ จะได้ไม่เสียเวลา เงินทองและโอกาสในการอยู่กับลูกขอเรานาน ๆ  

ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น