ผลการตั้งครรภ์หลังการผ่าตัดปรับมดลูกวิรูปที่ คลินิก 

LIFE by Dr. Pat

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

23 พย. 66

Keywords: มดลูกวิรูป; T-shaped uterus; dysmorphic uterus; decreased menses; hypomenorrhea; small uterus; infertility; มีลูกยาก; อยากมีลูก; แท้งบ่อย; แท้ง 

LIFE by Dr. Pat ได้เปิดประตูรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านมีบุตรยากและสุขภาพสตรีมาเกือบ 2 ปี แล้วนะครับ สถานที่อาจจะใหม่แต่หมอไม่ใหม่แน่นอน (จะเกษียณอีกไม่กีปีแล้ว) จากปีกว่า ๆ  ที่หมอผ่าตัดคนไข้มดลูกวิรูป (dysmorphic uterus) ด้วยกล้องส่องโพรงมดลูกด้วยเทคนิค Digital hysteroscopy clinic ที่ทำให้การผ่าตัดโพรงมดลูกผ่านกล้องมีความปลอดภัย แม่นยำและสะดวกมากขึ้น ปรับโพรงมดลูกให้เป็นปกติพร้อมต่อการรับตัวอ่อนต่อไป ระยะเวลาที่ผ่านมามีคนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดที่นี่เกือบร้อยราย หมอก็รวบรวมผลการตั้งครรภ์ในคนไข้มดลูกวิรูปหลังการผ่าตัดเป็นอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ 

อัตราการตั้งครรภ์ภายใน 1 ปีหลังจากการผ่าตัดปรับมดลูกวิรูป

พบว่าผู้ที่มีมดลูกวิรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้วสามารถตั้งครรภ์ได้ถึง 72.5% ภายในปีแรกหลังจากากรผ่าตัด

สัดส่วนวิธีการตั้งครรภ์ในผู้ที่ผ่าตัดปรับมดลูกวิรูปผ่านกล้องแล้ว
ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่วันผ่าตัดถึงวันพบว่าท้อง

พบว่าไม่ว่าคนไข้จะท้องเองหรือเด็กหลอดแก้ว ใช้เวลาประมาณ 5 เดือนกว่า ๆ 

สรุป

จะเห็นได้ว่าหากเรารักษาภาวะมีบุตรยากโดยการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างถี่ถ้วนและรักษาที่สาเหตุก่อน จะทำให้การเข้าถึงการรักษาามีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่จำเป็นมากกว่า ช่วยลดระยะเวลาที่ต้องรอกว่าจะตั้งครรภ์ ที่สำคัญคือการแก้ไขสาเหตุแล้วทำให้โอกาสที่คนไข้จะตั้งครรภ์ได้เองมากขึ้น