วิดิโอ:

ข้อมูลเกี่ยวกับมดลูกวิรูป

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

มี 2 วีดีโอนะครับอันแรกเป็นความรู้เกี่ยวกับมดลูกวิรูปสั้น ๆ 8-9 นาทีส่วนอีกอันเป็นวีดีโอที่หมอสอนเกี่ยวกับความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกทั้งหมด ซึ่งจะยาวประมาณ 30 นาทีครับ ลองชมกันได้ ถ้าสงสัยอะไรถามไว้ที่ comments ข้างล่างได้ด้วยนะครับ 


รัก

หมอพัฒน์ศมา