การผ่าตัดแก้ไข

มดลูกวิรูปผ่านกล้อง​ 

Hysteroscopic metroplasty for dysmorphic uterus

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

แม้ว่ามดลูกวิรูปจะเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกที่มีผลกระทบกับภาวะเจริญพันธุ์สูง แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก (hysteroscopy) ซึ่งไม่มีแผลที่หน้าท้อง โดยหลักการสำคัญคือการเพิ่มขนาดโพรงมดลูกให้สามารถขยายรับทารกครบกำหนดคลอดได้และมีเลือดมาเลี้ยงเพียงพอ ใครอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดอย่างไร ตามไปชมกันในคลิปวีดีโอข้างล่างนี้ 

แสดงความคิดเห็น