ผนังมดลูกบางทำยังไงดี?

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

ว่าด้วยเรื่องผนังมดลูกบาง

เห็นคนไข้สอบถามกันมาหลายคน แล้วก็อาจจะสับสนกันไปมา วันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟัง

คนไข้หลายคนคงเคยเจอปัญหาว่าเตรียมผนังมดลูกเพื่อย้ายตัวอ่อน เตรียมเท่าไหร่ความหนาก็ไม่ได้สักที บางทีก็มีน้ำท่วมขังอยู่ในโพรงมดลูกทั้ง ๆ ที่มดลูกเราก็ไม่ได้ไปใชัทางระบายน้ำร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทำไมมันเป็นอย่างนั้น แล้วจะหายไหม จะเตรียมผนังได้ไหม รักษายังไงดี

1.  อันดับแรกต้องดูก่อนว่ามันบางจากอะไร เข่น มดลูดผิดปกติ พังผืดในโพรงมดลูด

2.  ถ้าไม่ได้เป็นปัญหาโครงสร้างกายวิภาค ก็ต้องมาดูว่ามันจากฮอร์โมนที่ใช้เตรียมไม่เหมาะสมหรือเปล่า บางที่เริมโดสเยอะเกินไป ก็ทำให่้ไม่หนา

ถ้าสงสัยจากฮอร์โมนที่เตรียมถ้าคนไข้รอบเดือนปกติ ไม่ได้มี PCOS ก็ลองรอบธรรมชาติว่าหนาไหม

3. ถ้ารอบธรรมชาติก็ยังไม่หนาก็อาจพิจารณาการรักษาเสริมครับ ก็มี

- PRP มาจากเกล็ดเลือดคนไข้เอง ซึ่งต้องฉีดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูกครับ ใส่เข้าไปเฉยๆ  ไม่ได้ผล

- mesenchymal stem cell (์MSC) จากเลือดสายสะดือเด็ก หลักการเหมือน PRP คือเซลล์พวกนี้สร้าง growth factor ทำให่ผนังมดลูกหนาและรับตัวอ่อนได้ดีขึ้น ข้อดีของ msc คือออกฤทธิ์ได้นานกว่าและอยู่ได้นานกว่า prpต้องฉีดใต้ผนังมดลูดผ่านกล้องเช่นกัน

- สะกิด/ เกามดลูก ไม่ได้ผลครับ มีวิจัยออกมาเยอะแล้วไม่ควรทำ ทำไม่ดีเกิดพังผืดได้ จะเกาก็ควรเกาให้ถูกที่คัน อะไรไม่คันก็อย่าไปเกา เดี๋ยวจะเห่อระเบิดระเบ้อไปกันใหญ่

รัก

หมอพัฒน์ศมา