ทำไมเก็บไข่ออกมาได้น้อยกว่าที่อัลตราซาวนด์

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

คนไข้กระตุ้นทำเด็กหลอดแก้วอาจจะพบว่า ตอนอัลตราซาวนด์ตัดสินให้เก็บไข่ตรวจพบไข่ใบโต ๆ 20 ถุง แต่พอเก็บออกมาอาจจะได้ไข่สุกเพียง 8-9 ใบ แล้วสิบกว่าใบหายไปไหน หมอแอบเอาไปให้คนอื่นหรือเปล่า หรือไข่เราไม่ดี หรือเพราะอะไรกันนะ มาด infographic ที่หมอทำมาแนะนำจ้า