ขนาดยากระตุ้นไข่

Less is more OR the more, the merrier?

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

สวัสดีครับ

เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลากระตุ้นไข่ทำเด็กหลอดแก้วนี่ ขนาดยาที่ได้ทำไมหมอแต่ละคนให้ไม่เท่ากัน มันมีที่มาที่ไปอย่างไร

ยาฉีดกระตุ้นไข่ปกติคนไข้จะได้รับยากระตุ้นไข่ชนิดฉีดซึ่งเป็นฮอร์โมนกลุ่ม  Gonadotropin โดยขนาดยามักเป็นยูนิต (IU) แต่ปัจจุบันบางยี่ห้ออาจเป็นไมโครกรัม (mcg) โดย ขนาดยาต่ำหมายถึงการใช้ยาไม่เกิน 200 ยูนิตต่อวัน ขนาดยาสูงคือ 200 IU ต่อวันขึ้นไป

จากบทความ Follicle-stimulating hormone (and luteinizing hormone) in ovarian stimulation: Does the dose matter for cycle success? Kuokkanen, Satu et al. Fertility and Sterility, Volume 119, Issue 2, 166 - 169. พบว่า

1. ขนาดยากระตุ้นไข่ที่สูงขึ้นไม่ได้ทำให้ตัวอ่อนมีโครโมโซมหรือพัฒนาการที่ผิดปกติ (เดิมเราเชื่อว่ายากระตุ้นขนาดสูงสัมพันธ์กับโครโมโซมตัวอ่อนผิดปกติ)

2. #รอบสด Fresh cycle หมายถึงการย้ายตัวอ่อนรอบเดือนเดียวกับรอบที่เก็บไข่ ขนาดฮอร์โมนฉีดที่สูงทำให้การตั้งครรภ์ลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศ ไปรบกวนการรับตัวอ่อนของเยื่อบุมดลูก

3. #รอบแช่แข็ง frozen embryo transfer cycle หมายถึง กรณีที่วางแผนจะแช่แข็งตัวอ่อนอยู่แล้ว เช่น เพื่อตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนย้าย ขนาดยาฉีดที่สูงขึ้นทำให้ได้จำนวนไข่ที่เพิ่มขึ้นและทำให้อัตราการตัั้งครรภ์สะสมเพิ่มขึ้น (จากการที่มีตัวอ่อนให้ย้ายมากขึ้น)

#สรุป ถ้ารอบสด >> Less Is MORE ส่วนรอบแช่แข็ง >> The MORE, the MERRIER ขึ้นอยู่กับแผนการรักษาเราเป็นยังไงเนอะ

สำหรับหมอสรุปว่า THE OPTIMUM IS THE BEST ขนาดที่เหมาะสมนั่นแหละประเสริฐสุด

รัก

หมอพัฒน์ศมา