คำอธิบาย KPI calculator จัดทำเพื่อให้คนไข้ได้ใช้ประเมินตนเองในรอบรักษาเด็กหลอดแก้วว่ารอบที่เคยรักษาผ่านมาไข่เราเป็นอย่างไร สูตรยาที่หมอให้เราโอเคไหม แลปที่เราใช้บริการดูแลตัวอ่อนเราได้ดีหรือไม่ และช่วยให้สอบทานปัญหาของการรักษาที่่ผ่านมาได้อย่างเป็นระบบ จะให้ประโยชน์สูงสุดถ้าคนไข้สามารถใส่ข้อมูลได้ครบถ้วน แต่ถ้าหากข้อมูลจุดใด พลัดตกสูญหาย หามาใส่ไม่ได้ให้ข้ามไปได้เลย โปรแกรมจะคำนวณจากข้อมูลที่พอมีอยู่่ให้ครับ