Return policy นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า:

เรามีนโยบายในการรับคืนสินค้าเฉพาะในกรณีที่สินค้ามีข้อบกพร่องหรือเกิดความเสียหายจากการขนส่งเท่านั้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

โปรดทราบว่าเราไม่รับคืนสินค้าที่ไม่มีข้อบกพร่องหรือไม่ได้เกิดความเสียหายจากการขนส่ง

Return Policy:

We accept returns only for items that are defective or damaged during shipping. Please follow these steps:

Please note that we do not accept returns for non-defective items or items that are not damaged during shipping.