คลินิกมีบุตรง่ายLIFE by Dr. Pat

คลินิกมีบุตรง่ายไลฟ์บายดอกเตอร์พัฒน์ คลินิกสูตินรีเวชใกล้ฉัน

สัมผัสมาตรฐานใหม่ของการรักษามีบุตรยาก ที่ LIFE by Dr. Pat ซึ่งเราให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความสำเร็จของคุณ ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย


ตั้งครรภ์เร็วขึ้นด้วยบริการ PGT-A ของเราเพื่อส่งมอบตัวอ่อนที่ดีที่สุดกลับให้คุณ


อัลตราซาวนด์ช่องคลอด 3 มิติ (3D-TVUS) ให้ภาพที่มีรายละเอียด เพื่อการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่แม่นยำ


Digital Hysteroscopy Clinic แห่งเดียวในประเทศไทยที่จะช่วยดูแลแก้ไขภาวะมีบุตรยากของคุณอย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ


คุณหมอ นพ. พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย ได้วุฒิบัติ European Fellow of Reproductive Medicine (EFRM-ESHRE/EBCOG) เพียงคนเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนการรักษาของเราเทียบเท่ายุโรป

Services at 

Life by Dr. Pat

เราดูแลภาวะมีบุตรยากโดยมีคนไข้เเป็นศูนย์กลางโดยการตรวจ ติดตามและรักษา ที่ครอบคลุมและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหามีบุตรยากที่เหมาะสม คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง ภายใต้กระบวนการรักษาที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาแต่ละขั้นตอน