'เปลี่ยนภาวะมีบุตรยากให้ง่ายกับเรา'

รู้จักกับหมอพัฒน์ศมา

คุณหมอพัฒน์ศมาผู้ก่อตั้งคลินิก LIFE by Dr. Pat เดิมเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลังจากรับราชการได้สิบกว่าปี ด้วยตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Vajira IVF) ที่วชิรพยาบาล เนื่องจากคุณหมอเห็นว่าการดูแลคนไข้ในระบบราชการมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง หมอเลยตัดสินใจออกมาเปิดคลินิก LIFE by Dr. Pat เพื่อให้บริการคนไข้ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความคาดหวังให้ประเทศไทยมีสถานที่ดูแลคนไข้มีบุตรยากที่มีมาตรฐานระดับโลก ดูข้อมูลของคุณหมอเพิ่มเติมได้ที่นี่

Services at LIFE by Dr. Pat

เราดูแลภาวะมีบุตรยากด้วยหัวใจ มีคนไข้เป็นศูนย์กลาง ด้วยการตรวจ ติดตามและรักษา ที่ครอบคลุมและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหามีบุตรยากที่เหมาะสม คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง ภายใต้กระบวนการรักษาที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาแต่ละขั้นตอน ในบรรยากาศเสมือนมาคุยกับคุณหมอที่บ้าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราที่นี่