คลินิกมีบุตรง่าย

LIFE by Dr. Pat

'มาเปลี่ยนภาวะมีบุตรยากของคุณให้ง่ายกับเรา'

สัมผัสมาตรฐานใหม่ของการรักษามีบุตรยาก ที่ LIFE by Dr. Pat ภายใต้บรรยากาศสะดวกสบายและความสำเร็จของคุณ ทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย


ตั้งครรภ์เร็วขึ้นด้วยการหาสาเหตุมีบุตรยากอย่างละเอียดด้วยอัลตราซาวนด์ช่องคลอด 3 มิติ (3D-TVUS) มองมดลูกและท่อนำไข่ด้วยมุมใหม่ แก้ไขได้ตรงจุด วินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แม่นยำ


Digital Hysteroscopy Clinic อันทันสมัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่จะช่วยปรับมดลูกให้พร้อม ลดโอกาสการแท้ง

ไม่ว่าจะการรักษามีบุตรยากแบบไหน IUI, IVF, ICSI, PGT-A, ERA ฯลฯ คุณหมอพัฒน์ศมาจัดให้ไม่เจ็บหนัก คุณหมอ นพ. พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย ได้วุฒิบัติ European Fellow of Reproductive Medicine (EFRM-ESHRE/EBCOG) เพียงคนเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการรับรองว่าทุกขั้นตอนการรักษามาตรฐานเดียวกับสหภาพยุโรป

มารู้จักกับหมอพัฒน์ศมา

คุณหมอพัฒน์ศมาผู้ก่อตั้งคลินิก LIFE by Dr. Pat เดิมเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หลังจากรับราชการได้สิบกว่าปี ด้วยตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Vajira IVF) ที่วชิรพยาบาล เนื่องจากคุณหมอเห็นว่าการดูแลคนไข้ในระบบราชการมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง หมอเลยตัดสินใจออกมาเปิดคลินิก LIFE by Dr. Pat เพื่อให้บริการคนไข้ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความคาดหวังให้ประเทศไทยมีสถานที่ดูแลคนไข้มีบุตรยากที่มีมาตรฐานระดับโลก ดูข้อมูลของคุณหมอเพิ่มเติมได้ที่นี่

Services at LIFE by Dr. Pat

เราดูแลภาวะมีบุตรยากด้วยหัวใจ มีคนไข้เป็นศูนย์กลาง ด้วยการตรวจ ติดตามและรักษา ที่ครอบคลุมและครบวงจร เพื่อแก้ปัญหามีบุตรยากที่เหมาะสม คุ้มค่า ประสิทธิภาพสูง ภายใต้กระบวนการรักษาที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาแต่ละขั้นตอน ในบรรยากาศเสมือนมาคุยกับคุณหมอที่บ้าน