0% interest

Up to 10 months

สำหรับคนไข้ที่ไม่อยากจ่ายเงินทีเดียวเป็นก้อนใหญ่ สำหรับการรักษาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกผ่อนชำระกับบัตรเครดิตชั้นนำตามภาพ เพียงแค่แจ้งพนักงานได้เลยค่ะ