จุลินทรีย์มีประโยชน์

กับภาวะมีบุตรยากในชาย

Probiotics and male infertility

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

จากวันก่อนที่หมอโพสต์เกี่ยวกับประโยชน์ของ Probiotics ต่อภาวะเจริญพันธุ์ในคุณผู้หญิงไปแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า Lactobacillus, หนึ่งใน Probiotics ที่พบบ่อย สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการสืบพันธุ์ในผู้ชายได้ด้วย


จากการศึกษา Bijan Helli และคณะ ในวารสาร Human Fertility ปี 2022 โดยคัดผู้ชายที่มีภาะ oligoasthenoteratoazoospermia (แปลเป็นไทยว่าสเปิร์มทั้งน้อย ทั้งไม่วิ่งแถมรูปร่างหน้าตาก็ผิดปกติ) จำนวน 52 ราย มาแบ่งเป็น 2 กลุ่มแบบสุ่ม โดยกลุ่มหนึ่ีงให้ใช้ probiotics ชนิด Lactobacillus 500 มิลลิกรัมต่อวันในระยะเวลา 10 สัปดาห์  เทียบกับยาหลอก


ผลการศึกษาพบว่าการใช้ probiotics ช่วย #เพิ่มปริมาตรน้ำอสุจิ #เพิ่มความเข้มข้นอสุจิ #เพิ่มเปอร์เซ็นต์อสุจิตัววิ่ง #เพิ่มเปอร์เซ็นต์อสุจิมีชีวิต อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ยังพบว่า #ลดอนุมูลอิสระ และ #ลดความอักเสบ ที่ตรวจพบนในน้ำอสุจิอีกด้วย


แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงในฮอร์โมนเพศไม่เป็นนัยสำคัญ แต่การรับประทาน Probiotics ยังสามารถ #เพิ่มระดับเทสโทสเตอร์โรน และ #ลดระดับ FSH, LH และ PRL ในเลือด


จะเห็นว่าการให้ Lactobacillus เป็นการรักษาเสริมที่มีแนวโน้มที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมดุล การออกกำลังกาย และการควบคุมอาหารก็เป็นส่วนสำคัญในการเจริญพันธุ์ที่ดีขึ้นด้วยนะครับ


ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น