ทำไมต้องตรวจมดลูกด้วย

อัลตราซาวนด์สามมิติ

นพ.พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย

วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, วว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 

ป.ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, MClinEmbryol,
EFOG-EBCOG., EFRM-ESHRE/EBCOG. 

ระเด็นอัลตราซาวนด์สามมิตินี่เป็น battle ของหมอกับคนไข้เสมอ คนไข้มักบอกว่าไปตรวจอัลตราซาวนด์มาแล้วกี่ที่ต่อกี่ที่ เค้าบอกปกติตลอด แต่อย่าลืมว่านั่นคือ #อัลตราซาวนด์สองมิติ ซึ่งมันเก็บภาพเฉพาะจุดเดียวเท่านั้น บอกตำแหน่งถัดไปแม้แต่ 1 มม.​ยังไม่ได้เลย เหมือนเราปักหลักอยู่ตรงเสาหลักเมือง กทม แล้วก็บอกว่าประเทศไทยมีภูมิศาสตร์เหมือนเสาหลักเมืองทั้งหมดเหมือนกันทั้งประเทศไทย หมอว่าไม่น่าจะถูกนะ

#อัลตราซาวนด์สามมิติ ใช้เทคโนโลยีของหัวตรวจทำให้เก็บข้อมูลเป็นปริมาตร 3 มิติ มีความกว้าง ยาว หนา ทำให้เราประเมินแต่ละจุดของมดลูกได้ 3 ระนาบที่ตั้งฉากกัน และสามารถเคลื่อนจุดที่ต้องการจะดูไปได้สุดจากมดลูกด้านหนึ่งไปถึงสุดมดลูกอีกด้านหนึ่งเลย หรืออาจจะเรียกได้ว่าสามารถตรวจสอบได้ทุกซอกทุกมุม และข้อมูลปริมาตรนี้สามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกออกมาตรวจสอบหรือประเมินซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้

คนไข้คิดว่าอย่างไหนเหมาะสมกับการนำมาตรวจมดลูกมากกว่ากัน? บางทีหมอก็แอบเหนื่อย แต่่ก็จะยอมเป็นเสียงส่วนน้อยที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีกว่าให้คนไข้อยู่อย่างนี้แหละ

#มีลูกง่ายกับหมอพัฒน์ศมา #Lifebydrpat #IVF #ICSI #มดลูกวิรูป #มีลูกยาก #อยากมีลูก


ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น