What the 

first hCG tell?

เจาะฮอร์โมนการตั้งครรภ์ครั้งแรกบอกอะไรบ้าง?

ช่วงนี้มีคนไข้มาปรึกษาบ่อยจากการไปเจาะฮอร์โมนการตั้งครรภ์ (Human Chorionic Gonadotropin; hCG) ไม่ว่าจะคิดไปเองบ้างว่าค่ามันน้อยไป หรือมีบุคลากรทางการแพทย์เองที่แจ้งคนไข้ว่าระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่ได้นั่นดูน้อยเกินไปทำให้เกิดความวิตกกังวลทั้งตัวคนไข้ และญาติ

อยากบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อน วันนี้หมอจะมาอธิบายให้ฟังด้วยภาพจ้า

ด้วยความปรารถนาดี

หมอพัฒน์ศมา

แสดงความคิดเห็น