การผ่าตัดแก้ไขมดลูกวิรูปผ่านกล้อง​ 

Hysteroscopic Metroplasty 

for Dysmorphic Uterus

แม้ว่ามดลูกวิรูปจะเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดของมดลูกที่มีผลกระทบกับภาวะเจริญพันธุ์สูง แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก (hysteroscopy) ซึ่งไม่มีแผลที่หน้าท้อง โดยหลักการสำคัญคือการเพิ่มขนาดโพรงมดลูกให้สามารถขยายรับทารกครบกำหนดคลอดได้และมีเลือดมาเลี้ยงเพียงพอ ใครอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดอย่างไร ตามไปชมกันในคลิปวีดีโอข้างล่างนี้ 

แสดงความคิดเห็น