มาทำนายกันว่าเมื่อเราเริ่มรักษามีบุตรยากเรามีโอกาสท้องเท่าใด