ทำไมหมอไม่ส่งรูปตัวอ่อนให้คะ

สวัสดีครับ

ปกติหมอจะไม่ส่งรูปตัวอ่อนของคนไข้ให้ดูนะครับ จะอธิบายเกรด อธิบายรูปให้ดูแต่จะไม่ส่งให้

เพราะอะไร มีเหตุผล

1. ตัวอ่อน เป็นกลุ่มเซลล์ที่กำลังทำงาน ไม่ได้เท่ากับลูกเรา

2. ย้ายตัวอ่อนไป เจาะเลือดออกมาไม่ติด ตัวอ่อนนั้นก็ไม่ได้คงอยู่อีกต่อไปแล้วเซลล์ตายสลายไปหมดออกมากับเมนส์ รูปที่เรามีก็ไม่ได้มีความหมายอะไร

3. เก็บรูปไว้ เธอก็คอยเอาออกมาดู มาเสียใจกับอดีต ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตัองย้ำความเสียใจซ้ำซาก

ประวัติเดิมมีไว้ให้ศึกษา เรียนรู้ เติบโตและแก้ไข เพื่อจะเดินไปข้างหน้า อย่าเอามันมาถ่วงให้เราเศร้าอยู่เลยจ้า

รัก

หมอพัฒน์ศมา